06-53891742

bel direct voor een afspraak

info@taxatieinzwolle.nl

mail direct voor informatie

Whatsapp

chat direct met ons

Blog
Vaak kan je hypotheekrente omlaag!!

“Vaak kan je  hypotheekrente omlaag!”

 

Door : Richard Lennips

Sinds 2013 is het aantal woningverkopen fors toegenomen, en tegelijk ook de woningprijzen. De stijgende vraag bij een vrijwel gelijkblijvend aanbod heeft in combinatie met de rentedaling tot gevolg gehad dat de waarde van woningen flink is gaan stijgen. Dit geldt zeer waarschijnlijk ook voor je eigen woning. Een snelle check op de verkooprijzen (op funda) in je eigen buurt geeft je vaak al een goede eerste indicatie.

Waar veel woningeigenaren echter niet van op de hoogte zijn, is dat een hogere woningwaarde kansen biedt voor een lagere hypotheekrente en daarmee je maandelijkse lasten. Dit staat overigens volledig los van de herziening van de rentevaste periode (vaak 10, 20 of 30 jaar) die je hebt gekozen bij de aanvang van de hypotheek. Kortom, ik heb het dus over een aanpassing van je bestaande hypotheekrente. Hoe zit dit nou precies? En kom ik ook in aanmerking voor die lage(re) rente?

Andere verhouding woningwaarde versus hypotheek
Nu de woningmarkt overspannen is en woningprijzen flink gestegen zijn, is vaak sprake van een veranderde verhouding van de eigen woningwaarde en de financiering bij je bank. Met name in de huidige markt is dit een heel actueel thema. En daar kunnen woningeigenaren (dus ook jij) eenvoudig van profiteren. Waar je bij aanvang van de hypotheek vaak nog voor 100 tot 104% van de aankoopwaarde van de woning gefinancierd hebt, kan deze nu volledig anders liggen (bv op 85%). Dit komt door het feit dat je al jaren hebt afgelost en de waarde van de woning ondertussen gestegen is. Daarmee valt de hypotheek ineens in een andere tariefklasse bij de bank.

Een lagere risico opslag werkt besparend
Bij een andere tariefklasse hoort namelijk een andere risico-opslag (deze varieert vaak van 0,1 t/m 0,7 %). De risico opslag houdt verband met het risico dat de bank zelf loopt, bijvoorbeeld in het geval dat de waarde van je huis niet genoeg is om je hele hypotheek af te lossen, dit als je genoodzaakt bent je huis te moeten verkopen. Hoe hoger dat risico voor de bank is, hoe hoger de risico-opslag op je rente is. Door bij de bank een hogere ‘woningwaarde’ in te dienen passen zij die risico opslag automatisch aan naar beneden. Dit kan zo 0,1 of 0,2 % zijn per tariefklasse.

Een simpel rekenvoorbeeld: Stel je hebt een hypotheek van 400.000,- euro. Door aanpassing van je risico opslag van 0,2 % bespaar je jaarlijks 800,- euro (en maandelijks 67,- euro). Stel dat je rentevaste periode nog 15 jaar loopt, dan betekent dit in totaal 12.000,-. Ligt de verhouding hypotheek en woningwaarde nog gunstiger, dan is de besparing zelfs een veelvoud van dit bedrag. In alle gevallen wegen de kosten van een taxatie hier makkelijk tegen op. Maak deze afweging dus voor jezelf.

Is het verstandig een taxatie uit te laten voeren?
Om in een andere tariefklasse te komen vraagt de bank vaak wel om een onderbouwing van de huidige marktwaarde van de woning. Om deze te achterhalen kun je de woning laten taxeren door een taxateur.
Woningeigenaren zijn vaak echter niet zo happig om zomaar een taxatie van hun woning uit te laten voeren. In de praktijk zal er alleen om een taxateur gevraagd worden als dit ook daadwerkelijk nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij aankoop en aanvang van de hypotheek of verzekering, of bijvoorbeeld bij een verbouwing. De kosten die hiermee gemoeid zijn maken uiteraard ook dat de consument terughoudend is. Gemiddeld kost een (goede) taxatie zo rond de € 600,-. Echter, zoals bovenstaand rekenvoorbeeld laat zien is dit al snel terugverdiend. Bovendien zijn de taxatiekosten volledig fiscaal aftrekbaar, waardoor je een groot deel van de gemaakte kosten het opvolgende jaar weer terugkrijgt van de belastingdienst.

Vrijblijvend gesprek om de mogelijkheden te bespreken
Wij (Taxatieinzwolle) helpen je graag (vrijblijvend) verder bij de vragen die je hebt. In hoeverre is dit alles van toepassing op mij? Afhankelijk van het beleid (en risico opslagen) van je eigen bank kun je als woningeigenaar in verschillende lagere risicocategorie terechtkomen en hierdoor een lagere rente krijgen. Dit kunnen we uitzoeken.
Op basis van een eerste inschatting van de woningwaarde, inzicht in de (omvang van de) huidige hypotheek en de ‘winst’ die er vanuit de risico opslag van de bank te behalen is, kunnen we samen besluiten een en ander wel of niet in gang te zetten (en de taxatie uit te voeren). Daarmee heb jij vooraf de zekerheid die je wenst. Ook al gaat het maar om tienden van procenten, jij kan hiermee op jaarbasis honderden of zelfs duizenden euro’s besparen. Schroom niet en laat het voordeel van een hogere woningwaarde niet ‘onbewust’ liggen. Doe jezelf een plezier (met een nieuwjaar cadeautje!) en bel ons gerust even om de mogelijkheden te bespreken.
Een taxatie uit laten voeren bij ‘taxatieinzwolle’ kan nu tegen een zeer scherp geprijsd tarief. Klik hier voor de mogelijkheden!

Uitzondering
Let op; Enkel een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie valt al onder een lagere risicocategorie, waarmee er geen verder voordeel meer te behalen is. Ook woningeigenaren met een spaarhypotheek profiteren minder van een lagere opslag, zij profiteren juist van een hoog rentepercentage.

Een taxateur inschakelen is vaker verstandig.

Een goed getaxeerde woning biedt de consument (eventuele) extra voordelen. Combineer de doeleinden van een taxatie daarom. Naast een actueel beeld van je woning (vanuit allerlei perspectieven) en het eerder genoemde lagere rentetarief, kan de woningeigenaar met de taxatie naar de bank stappen om bijvoorbeeld de hypotheek over te sluiten of om een financiering te regelen voor een verbouwing. Is de WOZ-waarde aanzienlijk hoger getaxeerd dan de werkelijk getaxeerde waarde? Dan kan een WOZ-verlaging aangevraagd worden om zo de gemeentelijke lasten te verlagen. Tot slot; ook voor boedelverdeling bij echtscheiding, vererving of het afsluiten van een verzekering is een taxatie de moeite waard. Laat je daarom informeren