06-53891742

bel direct voor een afspraak

info@taxatieinzwolle.nl

mail direct voor informatie

Whatsapp

chat direct met ons

Blog

“Lenen voor verduurzaming loont en zorgt tegelijk voor lagere maandlasten

Lenen voor verduurzaming loont en zorgt tegelijk voor lagere maandlasten
 
Door: Richard Lennips
 
Er gaat bijna geen dag meer voorbij zonder nieuwsberichten over stijgende energieprijzen, energiearmoede en de zorgen die dit oplevert nu de herfst en winter haar intrede gaan doen. De schrik zit er al snel in bij de consument na een check van je (verwachte) termijnbedrag bij je energieleverancier. En als dat nu (nog) niet het geval is, dan zal dit mogelijk wel zo zijn wanneer de vaste looptijd overgaat in een variabel contact. En die onzekerheid over hoge energieprijzen blijft de komende tijd nog, aangezien er geen prijsdaling verwacht wordt. Dat zegt ook Gerben Hieminga (econoom bij ING) in het RLT nieuwsbericht; “Dit is geen tijdelijk probleem meer. De verwachting in de markt is nu dat stroom- en gasprijzen ook in 2023 en 2024 relatief hoog zullen blijven.” En als al sprake is van een daling, dan zal dit niet meer leiden tot de prijzen die we ‘voor’ de energiecrisis gewend waren.
 
Zelf andere keuzes maken
Dit vraagt dus ook om andere keuzes door de consument, en dus van onszelf. Verduurzaming is dan de kortste, zekerste en meest blijvende weg naar een lagere energierekening. Vergeet niet, dat waar we vroeger dachten dat verder isoleren en het plaatsen van zonnepanelen en/of een warmtepomp financieel niet uit kon, is dat nu niet langer het geval.
 
Kortere terugverdientijd
Met de hoge energieprijzen van dit voorjaar, nu (en zeer waarschijnlijk) ook in de toekomst, is de terugverdientijd van verduurzamingsmaatregelen gemiddeld drie keer korter dan begin 2021.‘Vandaag is daarom voor veel mensen het beste moment dat er is om te verduurzamen. ‘Het is nog nooit zo aantrekkelijk geweest’, zegt ook Olof van der Gaag (voorzitter NVDE). Naast de hoge energieprijzen doet de overheid veel om de investering aantrekkelijk te maken: met een ruimhartige subsidies (30 procent van de kosten) en een verschuiving in de energiebelasting (elektriciteitsbelasting omlaag, aardgasbelasting omhoog) is verduurzaming nu bijzonder aantrekkelijk. En dat zal zo blijven, aangezien het beleid steeds verder in die richting gestimuleerd zal worden.
 
Lagere maandlast
Wat betekent dit dan in de praktijk? Los van terugverdientijden is de essentie van verduurzamen dat de maandlast (zeker met de huidige hoge prijzen van nu) voor een gemiddeld woningverbruik kan dalen van 600/700 euro, naar weer acceptabele maandlasten in de omvang van 100/200 euro (afhankelijk van de getroffen maatregelen). Dit is slechts een voorbeeld, maar reken dit zelf na door je jaarlijkse gebruik af te zetten tegen je nieuwe tarieven.
 
Stijging woningwaarde
Er is naast de lagere maandlast nog een ander voordeel van verduurzamen. Onderzoek heeft aangetoond dat het treffen van verduurzamingsmaatregelen (en daarmee verhoging van je hypotheek), ook leidt tot een stijging van de woningwaarde. Een woning die van label F naar A gaat stijgt gemiddeld 10 % in waarde (zie onderstaande figuur). Uitgaande van de gemiddelde verkoopprijs van een woning in Nederland (namelijk €448.000) betekent dit een waardestijging van €45.000. 
 
 
 Daar zal een soortgelijke of iets lagere investering tegenover staan, maar verduurzamen is zeker geen weggegooid geld, maar een duurzame investering in je woning (die je terug zult zien bij de verkoop). Met het gewenste resultaat van direct fors lagere energielasten. 
Daarbij is het onze inschatting dat de mate van verduurzaming van je woning naar de toekomst toe in toenemende mate een factor zal zijn bij de verkoopbaarheid (en waarde) van je woning.
 
Eerlijke verhaal 
Het eerlijke verhaal is dat tegenover de verduurzaming van de woning ook een lening afgesloten zal moeten worden (met de bijkomende eenmalige advieskosten), die zal leiden tot een extra maandlast van om en nabij € 150,- bij bovengenoemde investeringslast (dit betreft rente en aflossing, die echter wel fiscaal aftrekbaar is). De energierekening daalt echter ook fors 
(zeg € 400,-), waarbij je minder snel voor verassingen en hoge prijsstijgingen komt te staan, aangezien je minder afhankelijk bent van derden voor je energiebehoefte en regie hebt over eigen huis.
 
Risicoklasse rente
Een ander voordeel waar we eerder over geschreven hebben kan prima meegekoppeld worden bij de taxatie voor verduurzaming. Nu de woningprijzen flink gestegen zijn, is vaak sprake van een veranderde verhouding van de eigen woningwaarde en de financiering bij je bank. En daar kunnen woningeigenaren (dus ook jij) eenvoudig van profiteren. Waar je bij aanvang van de hypotheek vaak nog voor 100 tot 104% van de aankoopwaarde van de woning gefinancierd hebt, kan deze nu volledig anders liggen (bv op 85% of lager). Dit komt door het feit dat je al jaren hebt afgelost en de waarde van de woning ondertussen gestegen is. Daarmee valt de hypotheek ineens in een andere tarief- klasse bij de bank (variërend van 0,1 t/m 0,5%). Dit kan flink schelen in de maandlasten. 
En zelfs volledig gecompenseerd worden door de hogere maandlast bij financiering voor de verduurzaming! 
Dat zou betekenen een hogere woningwaarde, dezelfde maandlast qua hypotheek en lagere energielasten.
 
Maak die afweging
Kortom, genoeg redenen om eens na te denken over het verder verduurzamen van je woning. Zoek het uit.. Laat je adviseren, vraag naar de mogelijkheden bij je bank en/of energieadviseur. Wij (Taxatie in Zwolle) staan in ieder geval klaar om je te voorzien van een deskundig waardeoordeel (met gevalideerde taxatie) mocht je de stap willen wagen.

“Vaak kan je  hypotheekrente omlaag!”

Door : Richard Lennips

Sinds 2013 is het aantal woningverkopen fors toegenomen, en tegelijk ook de woningprijzen. De stijgende vraag bij een vrijwel gelijkblijvend aanbod heeft in combinatie met de rentedaling tot gevolg gehad dat de waarde van woningen flink is gaan stijgen. Dit geldt zeer waarschijnlijk ook voor je eigen woning. Een snelle check op de verkooprijzen (op funda) in je eigen buurt geeft je vaak al een goede eerste indicatie.

Waar veel woningeigenaren echter niet van op de hoogte zijn, is dat een hogere woningwaarde kansen biedt voor een lagere hypotheekrente en daarmee je maandelijkse lasten. Dit staat overigens volledig los van de herziening van de rentevaste periode (vaak 10, 20 of 30 jaar) die je hebt gekozen bij de aanvang van de hypotheek. Kortom, ik heb het dus over een aanpassing van je bestaande hypotheekrente. Hoe zit dit nou precies? En kom ik ook in aanmerking voor die lage(re) rente?

Andere verhouding woningwaarde versus hypotheek
Nu de woningmarkt overspannen is en woningprijzen flink gestegen zijn, is vaak sprake van een veranderde verhouding van de eigen woningwaarde en de financiering bij je bank. Met name in de huidige markt is dit een heel actueel thema. En daar kunnen woningeigenaren (dus ook jij) eenvoudig van profiteren. Waar je bij aanvang van de hypotheek vaak nog voor 100 tot 104% van de aankoopwaarde van de woning gefinancierd hebt, kan deze nu volledig anders liggen (bv op 85%). Dit komt door het feit dat je al jaren hebt afgelost en de waarde van de woning ondertussen gestegen is. Daarmee valt de hypotheek ineens in een andere tariefklasse bij de bank.

Een lagere risico opslag werkt besparend
Bij een andere tariefklasse hoort namelijk een andere risico-opslag (deze varieert vaak van 0,1 t/m 0,7 %). De risico opslag houdt verband met het risico dat de bank zelf loopt, bijvoorbeeld in het geval dat de waarde van je huis niet genoeg is om je hele hypotheek af te lossen, dit als je genoodzaakt bent je huis te moeten verkopen. Hoe hoger dat risico voor de bank is, hoe hoger de risico-opslag op je rente is. Door bij de bank een hogere ‘woningwaarde’ in te dienen passen zij die risico opslag automatisch aan naar beneden. Dit kan zo 0,1 of 0,2 % zijn per tariefklasse.

Een simpel rekenvoorbeeld: Stel je hebt een hypotheek van 400.000,- euro. Door aanpassing van je risico opslag van 0,2 % bespaar je jaarlijks 800,- euro (en maandelijks 67,- euro). Stel dat je rentevaste periode nog 15 jaar loopt, dan betekent dit in totaal 12.000,-. Ligt de verhouding hypotheek en woningwaarde nog gunstiger, dan is de besparing zelfs een veelvoud van dit bedrag. In alle gevallen wegen de kosten van een taxatie hier makkelijk tegen op. Maak deze afweging dus voor jezelf.

Is het verstandig een taxatie uit te laten voeren?
Om in een andere tariefklasse te komen vraagt de bank vaak wel om een onderbouwing van de huidige marktwaarde van de woning. Om deze te achterhalen kun je de woning laten taxeren door een taxateur.
Woningeigenaren zijn vaak echter niet zo happig om zomaar een taxatie van hun woning uit te laten voeren. In de praktijk zal er alleen om een taxateur gevraagd worden als dit ook daadwerkelijk nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij aankoop en aanvang van de hypotheek of verzekering, of bijvoorbeeld bij een verbouwing. De kosten die hiermee gemoeid zijn maken uiteraard ook dat de consument terughoudend is. Gemiddeld kost een (goede) taxatie zo rond de € 600,-. Echter, zoals bovenstaand rekenvoorbeeld laat zien is dit al snel terugverdiend. Bovendien zijn de taxatiekosten volledig fiscaal aftrekbaar, waardoor je een groot deel van de gemaakte kosten het opvolgende jaar weer terugkrijgt van de belastingdienst.

Vrijblijvend gesprek om de mogelijkheden te bespreken
Wij (Taxatieinzwolle) helpen je graag (vrijblijvend) verder bij de vragen die je hebt. In hoeverre is dit alles van toepassing op mij? Afhankelijk van het beleid (en risico opslagen) van je eigen bank kun je als woningeigenaar in verschillende lagere risicocategorie terechtkomen en hierdoor een lagere rente krijgen. Dit kunnen we uitzoeken.
Op basis van een eerste inschatting van de woningwaarde, inzicht in de (omvang van de) huidige hypotheek en de ‘winst’ die er vanuit de risico opslag van de bank te behalen is, kunnen we samen besluiten een en ander wel of niet in gang te zetten (en de taxatie uit te voeren). Daarmee heb jij vooraf de zekerheid die je wenst. Ook al gaat het maar om tienden van procenten, jij kan hiermee op jaarbasis honderden of zelfs duizenden euro’s besparen. Schroom niet en laat het voordeel van een hogere woningwaarde niet ‘onbewust’ liggen. Doe jezelf een plezier (met een nieuwjaar cadeautje!) en bel ons gerust even om de mogelijkheden te bespreken.
Een taxatie uit laten voeren bij ‘taxatieinzwolle’ kan nu tegen een zeer scherp geprijsd tarief. Klik hier voor de mogelijkheden!

Uitzondering
Let op; Enkel een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie valt al onder een lagere risicocategorie, waarmee er geen verder voordeel meer te behalen is. Ook woningeigenaren met een spaarhypotheek profiteren minder van een lagere opslag, zij profiteren juist van een hoog rentepercentage.

Een taxateur inschakelen is vaker verstandig.

Een goed getaxeerde woning biedt de consument (eventuele) extra voordelen. Combineer de doeleinden van een taxatie daarom. Naast een actueel beeld van je woning (vanuit allerlei perspectieven) en het eerder genoemde lagere rentetarief, kan de woningeigenaar met de taxatie naar de bank stappen om bijvoorbeeld de hypotheek over te sluiten of om een financiering te regelen voor een verbouwing. Is de WOZ-waarde aanzienlijk hoger getaxeerd dan de werkelijk getaxeerde waarde? Dan kan een WOZ-verlaging aangevraagd worden om zo de gemeentelijke lasten te verlagen. Tot slot; ook voor boedelverdeling bij echtscheiding, vererving of het afsluiten van een verzekering is een taxatie de moeite waard. Laat je daarom informeren